top of page

L'Espai Melqur és un indret en evolució dinàmica on es viu

i s'aplica exclusivament el Mètode Melqur.
L'Espai consta de la zona de Teràpies Melqur, la Clínica Viva
i la Granja de l'Amistat que procura el contacte directe
amb el mon vegetal i animal, per generar
la integració de tots els èssers vius.

Què és l'Espai Melqur?

bottom of page